Start   ⁄   Nasza szkoła   ⁄   "Zwierzyniecka" - Fundacja na rzecz Szkoły Nr 190

"Zwierzyniecka" - Fundacja na rzecz Szkoły Nr 190

Fundacja powstała z inicjatywy dyrektora szkoły i grupy rodziców zainteresowanych poprawą warunków nauczania i wychowania.
Działa od 1991r dla potrzeb szkoły i  środowiska lokalnego Dolnego Mokotowa (akt notarialny z dnia 26.06.1991 r. Państwowe Biuro Notarialne w Warszawie /nr.rep.A  III-12376/91/). Podstawowym celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz opieki i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 190 w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej, a w szczególności na:

  1. Dofinansowanie i wspieranie szkoły.
  2. Inicjowanie, uruchamianie i prowadzenie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania, w tym klas autorskich i opiekuńczych, grup z rozszerzonymi blokami tematycznymi i językowymi, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych itp.
  3. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły, fundowanie stypendiów dla uczniów itp.
  4. Świadczenie pomocy finansowej innym ośrodkom i placówkom naukowym, oświatowym i kulturalnym w miarę posiadanych przez Fundację wolnych środków.
  5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr.190 i bieżące remonty podnoszące standard placówki.
  6. Prowadzenie żywienia zbiorowego.
  7. Prowadzenie kursów i szkoleń.
  8. Organizacja i prowadzenie festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Fundacja ma prawo przyjmowania wpłat gotówkowych i bezgotówkowych darowizn, spadków, zapisów i subwencji w formie pieniężnej i rzeczowej od każdej osoby fizycznej i prawnej, krajowej i zagranicznej, w tym od podmiotów gospodarczych, które popierając cele "Fundacji", o ile zaakceptuje je Zarząd Fundacji w pisemnym oświadczeniu.
Współpraca ze szkołą polega na wspomaganiu i współdziałaniu w realizacji wszelkich zadań, pomocy finansowej. W ramach Fundacji działa Rada Rodziców szkoły.
Fundacja przejęła prowadzenie klas opiekuńczych, zaczęła finansować część zajęć pozalekcyjnych, kiedy zabrakło pieniędzy w budżecie dla oświaty. Poszerzona została oferta z języków obcych. Nauczyciele mogli zakupywać pomoce dydaktyczne według własnych potrzeb. Osobom, które chciały podnosić kwalifikacje pokrywano część ponoszonych kosztów. Dzięki wydatnej pomocy absolwentki szkoły Małgosi Pierzchały-Graff otrzymaliśmy osiem komputerów, dzięki temu mogła powstać sala komputerowa. Blok żywienia otrzymał nowe stoliki, krzesła, wykładzinę oraz wystrój - stołówka stała się miejscem przytulnym i sympatycznym. Dla zdobycia funduszy wspomagających lepsze funkcjonowanie szkoły, dyrekcja wraz z pracownikami, rodzicami i Fundacją podejmowała różne działania przynoszące wymierne korzyści materialne. W wielu uczestniczyły dzieci, które szybko uczyły się ekonomii, poświęcania własnego czasu dla dobra społeczności szkolnej i przyswajały sobie wiedzę, że bez pracy, działania trudno jest osiągnąć sukces takich działań wspominamy: zorganizowanie osiedlowej wypożyczalni kaset wideo, odzyskiwanie surowców wtórnych (zbiórki makulatury, puszek aluminiowych), kiermasze odzieży, kwiatów, zniczy, prowadzenie punktów sprzedaży napojów i słodyczy podczas szkolnych dyskotek. Wszystkie wypracowane przez Fundację środki finansowe wykorzystywane są na cel statutowy, czyli wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej i poprawę bazy materialnej szkoły.

Zobacz również

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 190
im. Orła Białego w Warszawie,
ul. Zwierzyniecka 10,
00-719 Warszawa

Sekretariat czynny:
pon. - czw. 7:30 -15:30

tel./fax (22) 841 21 36
e-mail: sp190@sp190.waw.pl

Fundacja "Zwierzyniecka"

Darowizny można wpłacać na konto:

29 1240 1109 1111 0000 0515 3769
Bank PKO SA VII Oddział Warszawa
"Zwierzyniecka" Fundacja
na rzecz szkoły Nr 190,
00-719 Warszawa,
ul. Zwierzyniecka 10
NIP 521-11-57-830

Rada Rodziców

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki okres jest dokonywana opłata.

94 1320 1104 7850 0259 2000 0001
Bank Pocztowy S.A.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie
ul. Zwierzyniecka 10
00-719 Warszawa

Nasz serwis używa tzw. cookies ("ciasteczka"). Korzystanie z tej witryny przy włączonej opcji akceptującej cookies oznacza, że będą one zapamiętywane na Twoim urządzeniu. Ustawienia przeglądarki możesz w każdej chwili zmienić. Szczegóły w Polityce cookies.