Start   ⁄   Rada Rodziców

Rada Rodziców

Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie.
Będziemy starali się umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.
Wszelkie sprawy związane z działaniem Rady Rodziców, pytania czy propozycje współpracy z nami możecie Państwo wysyłać jako wiadomość w dzienniku elektronicznym Synergia Librus wybierając:

„Szkolna rada rodziców”

lub na adres e-mail:

rada-rodzicow-sp190-wawa@googlegroups.com


Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego.

Wybory przedstawicieli klasy do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu klasowym w każdym roku szkolnym i należy przeprowadzić je w głosowaniu tajnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

Corocznie w trybie głosowania z grona przedstawicieli klas wybierane jest Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik, Komisja Rewizyjna oraz Członkowie Prezydium.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:

 • występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
 • wyrażanie opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli,
 • uczestniczenie przedstawicieli Rady Rodziców w komisji konkursowej wybierającej Dyrektora Szkoły.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze w szczególności na:

 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym tj.: festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych,
 • nagrody dla wybitnych uczniów – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,
 • wzbogacenie księgozbioru w bibliotece,
 • koncerty muzyczne, przedstawienia,
 • pomoc materialną dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły w tym sprzętu technicznego.

Szanowni Państwo,

Dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci. Zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem
Rada Rodziców
 

Skład Rady Rodziców

21 września 2017 r. Rada Rodziców udzieliła absolutorium ustępującej Radzie. W trybie głosowania, spośród 23 reprezentantów klas wybrano

Prezydium Rady Rodziców

na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

Przewodniczący:
Joanna Aleksandrowicz-Wojas (kl. III c)
Z-ca przewodniczącego:
Ewa Bartulis (kl. VI b)
Z-ca przewodniczącego:
Radosław Gołajewski (kl. II a)
Skarbnik:
Monika Modro-Bacińska (kl. V a)
Sekretarz:
Magdalena Skorupska (kl. III b)


Archiwum Rady Rodziców

Dokumenty, sprawozdania i komunikaty z ubiegłych lat dostępne są w

Archiwum Rady Rodziców


Wpłaty na Radę Rodziców

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ ZA JAKI OKRES JEST DOKONYWANA OPŁATA.

94 1320 1104 7850 0259 2000 0001
Bank Pocztowy S.A.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie
ul. Zwierzyniecka 10
00-719 Warszawa


Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 190
im. Orła Białego w Warszawie,
ul. Zwierzyniecka 10,
00-719 Warszawa

Sekretariat czynny:
pon. - czw. 7:30 -15:30

tel./fax (22) 841 21 36
e-mail: sp190@sp190.waw.pl

Rada Rodziców

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki okres jest dokonywana opłata.

94 1320 1104 7850 0259 2000 0001
Bank Pocztowy S.A.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie
ul. Zwierzyniecka 10
00-719 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Renata Zarzeczna
email: rzarzeczna@iod.dbfomokotow.pl

Nasz serwis używa tzw. cookies ("ciasteczka"). Korzystanie z tej witryny przy włączonej opcji akceptującej cookies oznacza, że będą one zapamiętywane na Twoim urządzeniu. Ustawienia przeglądarki możesz w każdej chwili zmienić. Szczegóły w Polityce cookies.