Start   ⁄   Rada Rodziców

Rada Rodziców

Witamy na oficjalnej stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie.
Będziemy starali się umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.
Wszelkie sprawy związane z działaniem Rady Rodziców, pytania czy propozycje współpracy z nami możecie Państwo wysyłać jako wiadomość w dzienniku elektronicznym Synergia Librus wybierając:

„Szkolna rada rodziców”

lub na adres e-mail:

rada-rodzicow-sp190-wawa@googlegroups.com


Drodzy Rodzice!

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:

 • występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
 • wyrażanie opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli,

Jednym z zadań Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad gospodarowania uzyskanymi środkami  Sposób wydatkowania tych funduszy ustalany jest na podstawie preliminarza, tworzonego na początku roku szkolnego, m.in. w oparciu o złożone przez Państwa deklaracje o dobrowolnych wpłatach na fundusz Rady Rodziców.

Wpłacane przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów naszej szkoły i to głównie dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci. Rada Rodziców systematycznie poszukuje innych źródeł wsparcia finansowego, ale w chwili obecnej to właśnie nasze dobrowolne składki stanowią główne źródło finansowania jej działań. Dziękując za dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie w poprawę warunków nauki i bezpieczeństwa naszych dzieci, zachęcamy Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i brania czynnego udziału w naszej działalności.

Dzięki zgromadzonym funduszom w ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców dofinansowała m.in.:

 • konkursy i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym tj.: festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych,
 • nagrody dla wybitnych uczniów – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,
 • zakup książek do biblioteki,
 • koncerty muzyczne organizowane przez Filharmonię Narodową,
 • wycieczki szkolone dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły, m.in. wyposażona została apteczka szkolna,
 • zakup puf i mebli na korytarze szkolne dla uczniów,
 • zakup naklejek edukacyjnych na schody,

Rada Rodziców, jeszcze w poprzednim roku szkolnym ogłosiła konkurs „Ty wpłacasz, my wypłacamy”, promujący fundusz Rady Rodziców. Konkurs skierowany jest do wszystkich rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły, a jego celem jest m.in. wyróżnianie klas dokonujących wpłat na fundusz Rady Rodziców zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Konkurs polega na promowaniu tych klas, które w okresie trwania konkursu uzyskają 100% zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców w danym roku szkolnym. Nagrodą w konkursie jest możliwość uzyskania zwrotu 10% kwoty składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców.

Dodatkowe informacje nt. naszej działalności oraz konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

20 września 2018 r. Rada Rodziców udzieliła absolutorium ustępującej Radzie. W trybie głosowania, spośród 26 reprezentantów klas wybrano

Prezydium Rady Rodziców

na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

Przewodniczący:
Joanna Aleksandrowicz-Wojas (kl. IV c)
Z-ca przewodniczącego:
Ewa Bartulis (kl. VII b)
Z-ca przewodniczącego:
Radosław Gołajewski (kl. III a)
Skarbnik:
Monika Modro-Bacińska (kl. 0 b)
Sekretarz:
Izabela Kamelak (kl. VIII a)


Archiwum Rady Rodziców

Dokumenty, sprawozdania i komunikaty z ubiegłych lat dostępne są w

Archiwum Rady Rodziców


Wpłaty na Radę Rodziców

94 1320 1104 7850 0259 2000 0001
Bank Pocztowy S.A.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki okres jest dokonywana opłata.

Dodatkowe dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie
ul. Zwierzyniecka 10
00-719 Warszawa


Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 190
im. Orła Białego w Warszawie,
ul. Zwierzyniecka 10,
00-719 Warszawa

Sekretariat czynny:
pon. - czw. 8:00 -15:00

tel./fax (22) 841 21 36
e-mail: sp190@sp190.waw.pl

Rada Rodziców

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki okres jest dokonywana opłata.

94 1320 1104 7850 0259 2000 0001
Bank Pocztowy S.A.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie
ul. Zwierzyniecka 10
00-719 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Renata Zarzeczna
email: rzarzeczna@iod.dbfomokotow.pl

Banner Dzielnicy Mokotów

Nasz serwis używa tzw. cookies ("ciasteczka"). Korzystanie z tej witryny przy włączonej opcji akceptującej cookies oznacza, że będą one zapamiętywane na Twoim urządzeniu. Ustawienia przeglądarki możesz w każdej chwili zmienić. Szczegóły w Polityce cookies.