Przejdź do strony internetowej Dziennika Librus.
Plany lekcji
Plany lekcji dostępne są wyłącznie w dzienniku Librus.
Strona konkursu matematycznego im. Jana Śniadeckiego.
Zajrzyj do kalendarza, sprawdź co się będzie działo w naszej szkole.
Informacje o opłatach za posiłki.
Informacje na temat konkursów, które odbędą się w tym roku szkolnym.