Orle Biały, Tyś jest znakiem
Kraju od 1000 lat.
Uczysz nas jak być Polakiem
I zadziwiać w koło świat.
Czystym sercem, jasnym wzrokiem
Jako Patron Szkoły strzeż-
Jak kraj długi i szeroki
Ucz nas dobra, schowaj miecz.
O Radości, iskro bogów
Niech Twój żar na wieki trwa.

Oto szkoła – Nasza Szkoła
Lat 45 już ma.
Jubileusz! Jubileusz!
Szesnaście tysięcy dni.
Gdy się wiedzę siać zaczęło
To przychodzą pory żniw.
Niech chowana tutaj dziatwa
Wzorem Przodków życiem wyzna,
Że największym skarbem w świecie
Człowiekowi jest Ojczyzna.

Warta honorowa wystawiona przez Kompanię Reprezentacyjną WP, w czasie obchodów jubileuszu 45-lecia szkoły
Warta honorowa wystawiona przez Kompanię Reprezentacyjną WP, w czasie obchodów jubileuszu 45-lecia szkoły.

Bibliografia

 1. Bigoszewska – Polskie ordery i odznaczenia, Warszawa 1989
 2. Chmiel A. – Barwa i chorągiew polska, Kraków 1919
 3. Chodyński A.R. – Uwagi o kształtach orłów polskich, Warszawa
 4. Haising M. – Śląski rodowód państwowego godła Polski, Wrocław 1993
 5. Januszaniec M.- Orzeł Biały (praca absolwenta Szkoły)
 6. Kamocki F. – O proporcach, banderach, sztandarach i kokardach, Warszawa 1917
 7. Kobylński S.- Krótka historia o hymnie, orłach i barwach gawęda, Warszawa 1978
 8. Kobylński S. – Losy Orła, Warszawa 1990
 9. Królikowski B. – Polski Orzeł Wojskowy 1807-1978, Lublin 1978
 10. Kuczyński S.K. – Orzeł Biały w Warszawie, Warszawa, 1993
 11. Łoza S. – Historia Orderu Orła Białego, Warszawa 1922
 12. Łoza S. – Godło i barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1921
 13. Mała Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1970
 14. Mościecki H. – Pod znakiem Orła, Warszawa 1915
 15. Opałek M. – Białe orły. Rzecz o godle i barwach państwa polskiego, Lwów 1921
 16. Ratusz – Orzeł Biały (czasopismo gminy Ursus) 1995 nr. 13-1
 17. Russowski S., Kuczyński S.K. – Godło, barwy i hymn Rzeczpospolitej Warszawa 1981
 18. Ruszczyc M. – Opowieść o Orle Białym, Warszawa 1981
 19. Święch – Jak powstała obecna wersja naszego godła państwowego? „Przekrój”, 1971, nr.1358
 20. Znamierowski A. – Stworzony do chwały, Warszawa 1995
 21. Znamierowski A.-Tysiąc lat pod znakiem Orła Białego. „Na Antenie”, kwiecień 1996
 22. Znamierowski A. – O orłach i „nielegalnej” fladze, „Spotkania”, 5-11, 1922.