Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Logo Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Szkoła uczestniczy w programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
Od grosika do złotówki” i „Ekonomia na co dzień„.


SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy. Termin realizacji: 1 XII 2019-31 VI 2021. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W ramach projektu utworzony został Punkt Informacji i Kariery (PIK), miejsce, w którym uczniowie klas VII-VIII będą mieli możliwość uzyskania diagnozy swoich kluczowych kompetencji i umiejętności a także rozmowy doradcą zawodowym na temat wyboru szkoły oraz zawodu (s.16).
Zgłoszenia na indywidualne konsultacje do szkolnego doradcy zawodowego Ewy Wolińskiej-Miżejewskiej.