Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w dużej części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia

Strona internetowa szkoły spełnia rekomendacje WCAG 2.1 oraz standardy ADA. Jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące. W menu strony znajduje się szereg opcji pomocniczych.
Przyciski wyboru kontrastu:

  • tryb nocny,
  • tryb czarno-biały,
  • tryb czarno-żółty,
  • tryb żółto-czarny.

Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy układem strony o stałej szerokości oraz układem szerokim.
Dostępne są również opcje:

  • zmiany wielkości czcionki,
  • włączenia czcionki o podwyższonej czytelności.