Zdjęcie przedstawiające kartkę z obliczeniami
Fot. Chris Liverani / Unsplash

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Terminarz XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów (2023/2024)

 • Zawody I stopnia: 1 września – 16 października 2023 r. część testowa (w szkołach): 28 września 2023 r., godz. 9:00.
 • Zawody II stopnia: 13 stycznia 2024 r.
 • Zawody III stopnia: 16-17 marca 2024 r.

Terminarz XVIII Olimpiady Informatycznej Juniorów (2023/2024)

 • Zawody I stopnia:
  • część programistyczna – 26 września 2022 – 5 stycznia 2023
  • część testowa – 27 października 2022 (test odbędzie się w szkole ucznia pod opieką nauczyciela)
 • zawody II stopnia – 4 marca 2023 (sobota)
 • zawody III stopnia – 6-7 maja 2023 (sobota – niedziela)

Konkurs Informatyczny LOGIA 2023/2024

 • I etap (szkolny):
  • 2 listopada 2023 r. – Początek etapu szkolnego.
  • 21 listopada 2023 r. godz. 14:00 – Koniec dostępu do testu z ogólnej wiedzy informatycznej.
  • 22 listopada 2023 r. godz. 14:00 – Koniec możliwości wysyłania rozwiązań algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki oraz definiowania obliczeń. Koniec etapu szkolnego.
 • II etap (rejonowy) – 10 stycznia 2024 r. godz. 11:00 – Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i jednopoziomowych list.
 • III etap (wojewódzki) – 13 marca 2024 r. godz. 11:00 – Rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania obliczeń, przetwarzania napisów i list.

Harmonogram Konkursu o Zdrowiu „Higieja” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs Matematyczny KANGUR odbędzie się 21 marca