Skład Samorządu Uczniowskiego – klasy 4-8:

  • Igor Modro – przewodniczący
  • Ludwik Żółtowski – zastępca przewodniczącego
  • Hania Szymańczak – sekretarz
  • Oliwia Gołajewska
  • Maciej Kozłowski
  • Tomasz Łągiewka
  • Cyprian Tarka
  • Alicja Rak
  • Kalina Kwiatkowska
  • Filip Koluch

Opiekun – p. Beata Reps

RZECZNIK PRAW UCZNIA – p. Małgorzata Ostrowska