Drodzy Rodzice!

Witamy na stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego. Będziemy tu zamieszczać informacje na temat bieżących działań Rady.

Poprzednie lata świadczą o naszym dużym zaangażowaniu i pracy, którą włożyliśmy w życie szkoły. Wspieraliśmy wszystkich uczniów biorących udział w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach. Staraliśmy się sprostać Waszym oczekiwaniom jak i oczekiwaniom naszych dzieci. Wszelkie działania, które były skierowane do naszych dzieci miały na celu ich dobro, bezpieczeństwo i rozwój, dofinansowaliśmy dodatkowe atrakcje na terenie szkoły oraz klasowe i ogólnoszkolne przedsięwzięcia.

Dzięki zgromadzonym funduszom w ubiegłych latach Rada Rodziców dofinansowała m.in.:

 • konkursy i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym tj.: festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych,
 • nagrody dla wybitnych uczniów – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,
 • zakup książek do biblioteki, zakup puf i mebli na korytarze szkolne dla uczniów,
 • koncerty muzyczne organizowane przez Filharmonię Narodową, 
 • wycieczki szkolone dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły, m.in. wyposażona została apteczka szkolna.

Rok szkolny 2020/2021 był wyjątkowo trudny i wielu inicjatyw nie udało się zrealizować z uwagi na zamknięcie szkoły i naukę zdalną.
W ubiegłym roku szkolnym zgormadzone fundusze przeznaczyliśmy na: 

 • wsparcie szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły,
 • zakup szafek szkolnych dla uczniów klas starszych,
 • zakup nagród w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną,
 • zakup nagród dla uczniów biorących udział w wewnętrznych konkursach szkolnych,
 • jednorazowo wypłaciliśmy stypendia dla uczniów klas 8 – decyzja była podyktowana zmianą przepisów w trakcie trwania roku szkolnego,
 • zakup lektur szkolnych oraz książek, o które poprosili uczniowie,
 • zakup ćwiczeń dla uczniów klas 4-8 do biologii, geografii i historii,
 • zakup fantomów do nauki pierwszej pomocy oraz defibrylator AED który został umieszczony w szatni w szkole,
 • sfinansowaliśmy upominki dla każdego ucznia na zakończenie roku szkolnego,
 • sfinansowaliśmy zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych.

czytaj dalej…

Zebrane i niewykorzystane w zeszłym roku szkolnym fundusze zostaną przeznaczone w tym roku m.in. na:

 • zakup ćwiczeń z historii, biologii i geografii dla klas 4-8 – dla klas młodszych jest dofinansowanie od Państwa, dla starszych nie starczyło pieniędzy,
 • zakup fartuchów ochronnych do laboratorium chemicznego dla klas 7 i 8,
 • wsparcie szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły,
 • zorganizowanie pikniku rodzinnego wraz z kiermaszem w ramach podziękowania dla wszystkich biorących udział w konkursie Kolorowa stołówka,
 • sfinansowanie imprez szkolnych, w tym zorganizowanie Dnia dziecka dla wszystkich uczniów,
 • zakup naród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych,
 • zakup fartuchów ochronnych do laboratorium chemicznego dla klas 7 i 8.

Jak co roku mamy mnóstwo planów i pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować wraz z Wami drodzy Rodzice, Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. Rada Rodziców to My, Rodzice – przedstawiciele wszystkich klas – po jednym przedstawicielu z każdej klasy. To my wszyscy tworzymy tą naszą SZKOLNĄ RZECZYWISTOŚĆ i dlatego prosimy Was – Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele – dzielmy się każdym nowym pomysłem! Chętnie porozmawiamy o nowych inicjatywach jak również wysłuchamy uwag, które pozwolą nam poprawić istniejące już rozwiązania! Możemy coś zmienić tylko i wyłącznie, gdy będziemy czuć się, działać i mówić jednym głosem, możemy stworzyć naprawdę wielkie rzeczy! Prosimy kierować do nas wszelkie pomysły, uwagi oraz inicjatywy, w które Rada mogłaby się zaangażować.

Wszystkie plany, pomysły i inicjatywy nie zostaną zrealizowane bez Waszej pomocy, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Wpłacane przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów naszej szkoły i to głównie dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci.

Informujemy również, iż wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie. Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest skrupulatnie rozliczana, a każdy wydatek jest dokładnie przemyślany i omawiany na spotkaniach Rady oraz wymaga akceptacji poprzez głosowanie.

Rada Rodziców, w 2017 roku ogłosiła konkurs „Ty wpłacasz, my wypłacamy”, promujący wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Głównym celem jest m.in. wyróżnianie klas dokonujących wpłat na Fundusz Rady Rodziców zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Konkurs polega na promowaniu tych klas, które w okresie trwania konkursu uzyskają 100% zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców w danym roku szkolnym. Nagrodą w konkursie jest możliwość uzyskania zwrotu 10% kwoty składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców. 

W roku szkolnym 2020/2021 aż 10 klas miało wpłaty na poziomie 100% i otrzyma zwrot 10% zadeklarowanej i wpłaconej kwoty a 13 klas miało wpłaty na poziomie powyżej 70%. Gratulujemy!

Z poważaniem
Joanna Aleksandrowicz-Wojas
Przewodnicząca Rady Rodziców

Regulamin

Dokumenty, sprawozdania i komunikaty