Drodzy Rodzice!

Witamy na stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego. Będziemy tu zamieszczać informacje na temat bieżących działań Rady.

Poprzednie lata świadczą o naszym dużym zaangażowaniu i pracy, którą włożyliśmy w życie szkoły. Wspieraliśmy wszystkich uczniów biorących udział w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach. Staraliśmy się sprostać Waszym oczekiwaniom jak i oczekiwaniom naszych dzieci. Wszelkie działania, które były skierowane do naszych dzieci miały na celu ich dobro, bezpieczeństwo i rozwój, dofinansowaliśmy dodatkowe atrakcje na terenie szkoły oraz klasowe i ogólnoszkolne przedsięwzięcia.

Dzięki zgromadzonym funduszom w ubiegłych latach Rada Rodziców dofinansowała m.in. :

 • konkursy i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym tj.: festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych,
 • nagrody dla wybitnych uczniów – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,
 • zakup książek do biblioteki, zakup puf i mebli na korytarze szkolne dla uczniów,
 • koncerty muzyczne organizowane przez Filharmonię Narodową, 
 • wycieczki szkolone dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły, m.in. wyposażona została apteczka szkolna.

Rok szkolny 2019/2020 był wyjątkowo trudny i wielu inicjatyw zaplanowanych na drugie  półrocze nie udało się zrealizować. W pierwszym półroczu udało się: 

 • dokupić brakujące szafki na książki dla uczniów klas 4-8;
 • wymienić zniszczone naklejki dydaktyczne na szkolne schody;
 • dofinansować organizację balu ósmoklasisty;
 • dofinansować organizację balu karnawałowego dla klas 0-3;
 • sfinansować zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych;
 • kupić odtwarzacze CD, bez których nie mógł się odbyć egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego;

czytaj dalej…

Zebrane i niewykorzystane w zeszłym roku szkolnym fundusze zostaną przeznaczone w tym roku m.in. na:

 • na wsparcie szkoły w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły,:
 • zakup 28 szt. termometrów dla każdej klasy dla wspólnego dobra, by szybko i bezpiecznie mierzyć dzieciom temperaturę, co w czasie pandemii Covid – 19 jest bardzo ważne;
 • zakup ćwiczeń z historii, biologii i geografii dla klas 6,7,8– dla klas młodszych jest dofinansowanie od Państwa, dla starszych nie starczyło pieniędzy
 • zakup fartuchów ochronnych do laboratorium chemicznego dla klas 7 i 8;
 • Rada Rodziców zastanawia się również nad zakupem ozonatora lub lamp UV, by bezpiecznie dezynfekować sale lekcyjne, bibliotekę – ponieważ nie wszędzie da się dezynfekować płynem.

Jak co roku mamy mnóstwo planów i pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować wraz z Wami drodzy Rodzice, Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. Rada Rodziców to My, Rodzice – przedstawiciele wszystkich klas – po jednym przedstawicielu z każdej klasy. To my wszyscy tworzymy tą naszą SZKOLNĄ RZECZYWISTOŚĆ i dlatego prosimy Was – Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele – dzielmy się każdym nowym pomysłem! Chętnie porozmawiamy o nowych inicjatywach jak również wysłuchamy uwag, które pozwolą nam poprawić istniejące już rozwiązania! Możemy coś zmienić tylko i wyłącznie, gdy będziemy czuć się, działać i mówić jednym głosem, możemy stworzyć naprawdę wielkie rzeczy! Prosimy kierować do nas wszelkie pomysły, uwagi oraz inicjatywy, w które Rada mogłaby się zaangażować.

Wszystkie plany, pomysły i inicjatywy nie zostaną zrealizowane bez Waszej pomocy, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Wpłacane przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów naszej szkoły i to głównie dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci.

Informujemy również, iż wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie. Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest skrupulatnie rozliczana, a każdy wydatek jest dokładnie przemyślany i omawiany na spotkaniach Rady oraz wymaga akceptacji poprzez głosowanie.

Rada Rodziców, w 2017 roku ogłosiła konkurs „Ty wpłacasz, my wypłacamy”, promujący wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Głównym celem jest m.in. wyróżnianie klas dokonujących wpłat na Fundusz Rady Rodziców zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Konkurs polega na promowaniu tych klas, które w okresie trwania konkursu uzyskają 100% zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców w danym roku szkolnym. Nagrodą w konkursie jest możliwość uzyskania zwrotu 10% kwoty składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców.
W roku szkolnym 2019/2020 5 klas miało wpłaty na poziomie 100% i otrzyma zwrot 10% zadeklarowanej i wpłaconej kwoty a aż 11 klas miało wpłaty na poziomie powyżej 70%. Gratulujemy!

Z poważaniem
Joanna Aleksandrowicz-Wojas
Przewodnicząca Rady Rodziców

Regulamin

Dokumenty, sprawozdania i komunikaty