Drodzy Rodzice!

Witamy na stronie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego. Będziemy tu zamieszczać informacje na temat bieżących działań Rady.

Wszelkie działania, które były skierowane do naszych dzieci miały na celu ich dobro, bezpieczeństwo i rozwój, dofinansowaliśmy dodatkowe atrakcje na terenie szkoły oraz klasowe i ogólnoszkolne przedsięwzięcia. Staraliśmy się sprostać Waszym oczekiwaniom i oczekiwaniom naszych dzieci. Wspieraliśmy wszystkich uczniów biorących udział w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach.

Dzięki zgromadzonym funduszom w ubiegłych latach Rada Rodziców dofinansowała m.in.:

 • konkursy i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym tj.: festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Szkolnego Dnia Sportu, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach szkolnych,
 • nagrody dla wybitnych uczniów – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe,
 • zakup książek do biblioteki,
 • koncerty muzyczne organizowane przez Filharmonię Narodową, 
 • wycieczki szkolone dla uczniów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły, m.in. wyposażona została apteczka szkolna.

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała następujące przedsięwzięcia: 

 • nagrody dla uczniów biorących udział w wewnętrznych konkursach szkolnych,
 • ćwiczenia dla uczniów klas 4-8 do biologii, geografii i historii,
 • art. pierwszej pomocy do gabinetu pielęgniarki,
 • wycieczki szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej,
 • pokazy chemiczne dla uczniów klas 7-8,
 • birety i dyplomy dla pierwszoklasistów,
 • naprawę szafek szklonych dla uczniów klas 4-8,
 • stroje sportowe dla uczniów reprezentujących naszą szkołę w zawodach sportowych,
 • bilety do kina oraz upominki dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Dziecka,
 • piknik rodzinny dla uczniów i ich rodziców,
 • bal karnawałowy,
 • bal ósmoklasistów.

Jak co roku mamy mnóstwo planów i pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować wraz z Wami drodzy Rodzice, Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. 

Rada Rodziców to My, Rodzice, przedstawiciele wszystkich klas. To my wszyscy tworzymy naszą „szkolną rzeczywistość” i dlatego prosimy Was – Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele – dzielmy się każdym nowym pomysłem! Chętnie porozmawiamy o nowych inicjatywach jak również wysłuchamy uwag, które pozwolą nam poprawić istniejące już rozwiązania. Możemy coś zmienić wyłącznie, gdy będziemy działać i mówić jednym głosem.

Kierujcie do nas wszelkie pomysły, uwagi oraz inicjatywy, w które Rada mogłaby się zaangażować. 
Możecie:

 • zgłaszać się osobiście do przedstawicieli Rady w Waszej klasie, 
 • poprzez Librus lub
 • pisząc na mail: prezydiumrr190@gmaill.com.

Wszystkie plany, pomysły i inicjatywy nie zostaną zrealizowane bez Waszej pomocy, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Wpłacane przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów naszej szkoły i to głównie dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci.

Informujemy również, iż wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie. Każda wydana przez Radę Rodziców złotówka jest skrupulatnie rozliczana, a każdy wydatek jest dokładnie przemyślany i omawiany na spotkaniach Rady oraz wymaga akceptacji poprzez głosowanie.

Rada Rodziców, w 2017 roku ogłosiła konkurs „Ty wpłacasz, my wypłacamy”, promujący wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Głównym celem jest m.in. wyróżnianie klas dokonujących wpłat na Fundusz Rady Rodziców zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Konkurs polega na promowaniu tych klas, które w okresie trwania konkursu uzyskają 100% zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców w danym roku szkolnym. Nagrodą w konkursie jest możliwość uzyskania zwrotu 10% kwoty składek wpłaconych na fundusz Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2022/2023 aż 18 klas miało wpłaty na poziomie 100% i otrzyma zwrot 10% zadeklarowanej i wpłaconej kwoty. Gratulujemy i dziękujemy za Wasze wsparcie!

Z poważaniem
Kinga Dobrowolska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Regulamin

Dokumenty, sprawozdania i komunikaty