W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 30.08.2018 r. od  roku szkolnego obowiązuje

Tekst rozporządzenia dostępny jest na http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1675

AKTUALNOŚCI

Pokaz systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych firmy VULCAN. Pokaz jest przeznaczony dla Kandydatów oraz Rodziców.

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – w zakładce Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek, Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będą ukazywać się komunikaty, w których będą szczegółowe informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupelniającego.

Zaproszenie na Salon Edukacyjny w Pałacu Kultury i Nauki.
Warszawski Salon Liceów, targi uczelni z kraju i zagranicy, wykłady ekspertów OKE w Warszawie, warsztaty, spotkania z doradcami zawodowymi – tak, w największym skrócie będzie wyglądał program XXXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2020, który odbędzie się w dniach 6-7 marca w Pałacu Kultury i Nauki.
Więcej informacji a stronie: http://salon.perspektywy.pl/2020/

Zaproszenie na „Giełdę zawodów. Dobrze wybrane”.
Stolica promuje i popularyzuje szkolnictwo zawodowe. Podczas dwudniowej „Giełdy Zawodów” w Pałacu Kultury i Nauki – 11-12 marca, godz. 9.00-19.00 zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/22054-zapraszamy-na-gielde-zawodow-dobrze

Dni otwarte w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22028_dni-otwarte-w-warszawskich

Indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe.
W dniach 21 i 22 MARCA (sobota i niedziela) zapraszamy młodzież do WCIES na indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe.
Uczniów niepełnoletnich zapraszamy wraz z rodzicami, opiekunami. Link do zapisów na konsultacje: https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi


Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę 

Poradnik dla rodziców “Jak mądrze wybierać i wspierać? Poradnik dla rodziców i kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020”

Twoja droga do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej – film

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2019/2020
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14537,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-na-rok-szkolny-20192020.html.

Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES.
https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

Indywidualne konsultacje lub diagnoza z doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8 p. Iwoną Śródką. Pierwsze spotkanie z rodzicem.
http://ppp8.pl

Możliwość wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym dowolnej liczby szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę.
http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 na stronie mazowieckiego kuratorium
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2019/2020
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14537,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-na-rok-szkolny-20192020.html

WOLONTARIAT

KALENDARIUM WYDARZEŃ

  • 21 I – Uczestnictwo uczniów kl. VIII w V Mokotowskiej Giełdzie Szkół – technika i szkoły branżowe w Technikum Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznym na Krasnołęckiej.
  • 23 I – Spotkanie rodziców z doradcą zawodowym z PPP nr 8 na Stępińskiej p. Iwoną Śródką.
  • 28 I – Uczesnictwo uczniów kl. VIII w V Mokotowskiej Giełdzie Szkół – licea w LO im. Jana Kochanowskiego.

WYSZUKIWARKI SZKÓŁ

PRZYDATNE LINKI