W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 30.08.2018 r. od  roku szkolnego obowiązuje: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Tekst rozporządzenia dostępny jest na http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1675

Harmonogram realizacji zadań programowych z doradztwa zawodowego SP 190 w Warszawie

Terminarz zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII

Wszystko na temat doradztwa zawodowego w SP 190 (Padlet)