Spotkanie organizacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych odbyło się 8 lutego 2024 r.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w tych miejscach:


    Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

    Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Informacja została przygotowana na podstawie raportu z systemu rekrutacyjnego z 31.01.2024 r.

    Załączniki: