Dyrektor Szkoły zaprasza rodziców kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na spotkanie organizacyjne 28 lutego  2023 r.

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Szczegółowe informacje:


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Przedszkola i oddziały przedszkolne przez cały rok szkolny dysponują wolnymi miejscami.
Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na wolne miejsca w bieżącym roku szkolnym powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola lub szkoły.
Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka
w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

W załączeniu wykaz wolnych miejsc wg stanu na 30 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje: