Spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów i dzieci z oddziału przedszkolnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 190 im. Orła Białego zaprasza Rodziców/Prawnych Opiekunów dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczną naukę w klasie pierwszej/ oddziale zerowym na spotkanie informacyjne 28 lutego 2022 r. o godzinie 18.00 w budynku szkoły przy ulicy Zwierzynieckiej 10.

Dyrektor szkoły
Edyta Korytkowska


Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpoczyna się 1 marca 2022 r.: