Zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole:

 1. zajęcia wspomagające z j. polskiego, matematyki, chemii,
 2. indywidualne i grupowe zajęcia wyrównawcze w klasach młodszych,
 3. przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych,
 4. zajęcia wyrównawcze i nauka języka polskiego dla cudzoziemców,
 5. zajęcia logopedyczne,
 6. zajęcia SKS dla uczniów kl. 2, 5,
 7. zajęcia w ramach współpracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej 70:
  • korektywa,
  • tańce,
  • tenis stołowy,
  • wyszywanki,
  • „Piszę pięknie”,
  • „Świat wokół nas”.

Koła przedmiotowe:

 • matematyczne – pani B. Czubaszek:
  • klasy 7b, 7c – piątek 1 lekcja.
 • matematyczne – pani B. Jończyk:
  • klasy 7 – środa 7 lekcja,
  • klasy 6 – czwartek 7 lekcja,
  • klasy 8 – piątek 1 lekcja,
  • klasy 5 – piątek 7 lekcja.
 • teatralne – pani A. Balsamo:
  • piątek 1 lekcja.