Szkoła udostępnia boisko szkolne mieszkańcom osiedla codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:30 do 20:00.