Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana Edmunda Baranowskiego, żołnierza Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, Powstańca Warszawskiego (pseudonim Jur), Taty naszej koleżanki Małgosi Samsonowicz, człowieka ciepłego i serdecznego, dzięki któremu mogliśmy uczestniczyć w wyjątkowych lekcjach historii.

Społeczność szkolna
SP nr 190