Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 190 im. Orła Białego zaprasza Rodziców/Prawnych Opiekunów dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczną naukę w klasie pierwszej/ oddziale zerowym na spotkanie informacyjne 28 lutego 2022 r. o godzinie 18.00 w budynku szkoły przy ulicy Zwierzynieckiej 10.

Dyrektor szkoły
Edyta Korytkowska