Uprzejmie informuję, że 15 lutego 2024 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCV/3145/2024
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie ul. Zwierzyniecka 10.
Przekształcenie to będzie polegało na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole.

Treść uchwały: