Świetlica szkolna działająca przy naszej szkole ogłosiła konkurs na plakat promujący 11 Listopada – Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Opiekunką konkursu była pani Iwona Szostak. Wpłynęło mnóstwo ciekawych prac, których autorami byli uczniowie klas 0-3. Dopełnieniem konkursu było wykonanie przez dzieci przebywające w świetlicy… projektu godła. Nie było to łatwe zadanie, wymagało wiele wysiłku i wyobraźni. Wynikiem tego skomplikowanego procesu twórczego były wspaniałe prace, których część prezentujemy poniżej.