Drodzy Uczniowie,
uczestnicy konkursu „Kangur Matematyczny”

  1. Jeśli przystępujecie do konkursu w formie zdalnej (elektronicznej), powinniście mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader DC. Program ten jest darmowy i możecie go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/
  2. Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczniów wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu
  3. W dniu konkursu szkolny opiekun konkursu udostępni Wam elektroniczny formularz karty odpowiedzi (plik pdf) oraz plik z zadaniami zabezpieczony hasłem (pdf). Zapoznajcie się z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi. Plik z kartą odpowiedzi możecie zapisywać, zamykać i ponownie otwierać, o ile pole z imieniem i nazwiskiem jest puste. Jeśli pole IMIĘ i NAZWISKO zostanie wypełnione, to po zapisaniu i zamknięciu plik jest gotowy do przesłania do nauczyciela. Wówczas możliwość wprowadzania zmian zostaje zablokowana.
  4. Bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu otrzymacie od opiekuna szkolnego hasło dostępu do pliku z zadaniami. Po rozkodowaniu pliku zwróćcie uwagę na to, czy macie właściwy zestaw zadań. Jeśli nie, skontaktujcie się z opiekunem szkolnym.
  5. Bezpośrednio po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązywanie zadań wypełniony plik należy odesłać do opiekuna szkolnego.

POWODZENIA!
Komitet Organizacyjny Konkursu „Kangur Matematyczny”