Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, obchodzony corocznie 20 listopada, stanowi okazję do refleksji nad znaczeniem praw i potrzeb najmłodszych członków społeczeństwa. Organizacja specjalnych obchodów tego dnia staje się nie tylko manifestacją szacunku dla dziecięcych praw, ale także promuje edukację na temat praw dziecka oraz mobilizuje społeczność do działań na rzecz ich ochrony i wsparcia. Nasza szkoła przystąpiła do projektu, a zaangażowanie dzieci i nauczycieli w praktyczne działania stanowiło kluczowy element obchodów. Zorganizowaliśmy konkursy plastyczne, quizy, dekorowaliśmy sale lekcyjne, organizowaliśmy zbiórki. Dostarczyły one radości z uczestnictwa, ale również utrwaliły przekazywane informacje. Właśnie otrzymaliśmy podziękowania UNICEF za uczestnictwo w projekcie.