Stypendium szkolne przeznaczone jest dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł na osobę (nie wlicza się 500+). Wnioski o stypendium szkolne należy składać w OPS w dzielnicy, w której mieszka uczeń. Wniosek można pobrać ze strony edukacja.warszawa.pl lub w OPS. Wnioski należy składać do 15.09.2020.
(UWAGA: od bieżącego roku szkolnego, szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne).

Więcej informacji na edukacja.warszawa.pl.