Zgodnie z decyzją Pani Dyrektor obiady dla klas 1-8 będą wydawane od 7.09.2020 r.